Brožura Diagnóza: nádor prsu díl 2.: A co potom?

240,00 

Brožura je určena ženám, které se připravují na operaci pro nádorové onemocnění prsu nebo u nich chirurgická a onkologická léčba právě probíhá. Autorem je doc. MUDr. Martin Wald, PhD.

Kategorie:

Popis

Brožura je určena ženám, které se připravují na operaci pro nádorové onemocnění prsu nebo u nich chirurgická a onkologická léčba právě probíhá. Cílem brožury je jednak odpovědět na nejčastější otázky, které ženy v tomto období pokládají, jednak popsat nejčastější obtíže a jejich řešení, které s chirurgickou a onkologickou léčbou mohou souviset. Informace jsou zaměřeny nejen na dobu bezprostředně po operaci, pohybového aparátu a poruchy lymfatické drenáže, které mohou vyústit v lymfedém. V brožuře jsou uvedeny také základní informace o epitézách, podprsenkách i lázeňské léčbě. Brožura v žádném případě neaspiruje na „učebnici o nádorovém onemocnění prsu“ pro laiky a nenahrazuje rozhovor s lékařem.

O autorovi

Doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D. ukončil studium na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981. Již na svém prvním pracovišti na chirurgii v Brandýse nad Labem kromě všeobecných chirurgických výkonů, operoval a dále pečoval o ženy s nádorovým onemocněním prsu. Od roku 1991 pracuje na Chirurgické klinice 2. lékařské fakulty UK a FN Motol v Praze, kde se mimo jiné i této problematice nadále intenzivně věnuje. V současné době rozvíjí problematiku chirurgické léčby nedostatečné funkce lymfatického systému (lymfedému), která je častou komplikací komplexní léčby nádorového onemocnění prsu.

Obsah

 • Poděkování
 • Úvod
 • Operace je za Vámi a co dál?
 • Časná pooperační péče
  • Pooperační bolest
  • Necítíte kůži na zadní části paže?
  • Pooperační cvičení
  • Nezapomínejte dýchat!
  • Nezapomínejte chodit a pít neboli riziko žilní trombózy!
  • Pooperační hygiena
  • Péče o ránu a jizvu
 • Epitézy, podprsenky, paruky a oblékání
 • Zatěžování horní končetiny a každodenní aktivity
  • Spánek
  • Zátěž horní končetiny
  • Poranění
  • Teplo a chlad
  • Sport, rekreace, záliby
 • Samovyšetření prsů
 • Rekonstrukce celého prsu
 • Bolest
  • Akutní bolest
  • Chronická bolest
  • Důležité informace pro Vás
 • Několik anatomických souvislostí s operací, ozařováním a pohybem
 • Komplikace a obtíže ne-nádorové povahy
  • Postmastektomický bolestivý syndrom
  • Poruchy hybnosti, a takzvané zmrzlé rameno
  • Neuropatie
  • Postižení kůže v důsledku radioterapie (poradiační dermatitida)
  • Chemoterapie a onemocnění sliznice dutiny ústní (mukozitida)
  • Syndrom karpálního tunelu
  • Tenisový loket
  • Erysipel (růže)
  • Vaginální mykózy a antibiotika
  • Lymfatická nedostatečnost a lymfedém
   • Co je to lymfatický systém
   • Lymfatická nedostatečnost a její příznaky
   • Latentní stadium lymfatické nedostatečnosti (latentní lymfedém)
   • WEB syndrom
   • Lymfedém
  • Rozpoznání lymfatické nedostatečnosti, lymfedému a jejich komplikací
  • Lymfoscintigrafie
  • Fyzikální léčba lymfatické nedostatečnosti a lymfedému
  • Chirurgická léčba lymfedému
  • Prevence rozvoje lymfedému
  • Lázeňská léčba
 • Informace o některých ekonomických aspektech současné
  zdravotní politiky v České republice
 • Kniha přání a stížností
 • Obsah prvního dílu Diagnóza: nádor prsu. Díl 1.: A co teď?
 • Stručný průvodce ženy s nádorovým onemocněním prsu.