Brožura Diagnóza: nádor prsu díl 1.: A co teď?

0,00 

Tato brožura je určena ženám, které se dozvěděly, že onemocněly nádorovým onemocněním prsu a mají učinit důležitá rozhodnutí v relativně krátkém čase před zahájením léčby. Autorem je doc. MUDr. Martin Wald, PhD.

Kategorie:

Popis

Tato brožura je určena ženám, které se dozvěděly, že onemocněly nádorovým onemocněním prsu a mají učinit důležitá rozhodnutí v relativně krátkém čase před zahájením léčby. Rozhodnutí, učiněná v tomto krátkém období trvajícím často jen několik desítek dnů, mohou mít zásadní vliv na kvalitu života ženy po ukončení léčby jak z hlediska estetického, rodinného, sociálního, tak i profesního. Brožura obsahuje především rady o racionálním způsobu rozhodování v případech, kdy léčba nabízí varianty, na jejichž volbě se žena může podílet, aniž by svým rozhodnutím ohrozila cílový výsledek celé onko-chirurgické léčby, tedy dlouhodobé přežití. Brožura v žádném případě neaspiruje na „učebnici o nádorovém onemocnění prsu“ pro laiky. Přílohou brožury je DVD: Cvičení pro ženy po operaci prsu.

O autorovi

Doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D. ukončil studium na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981. Již na svém prvním pracovišti na chirurgii v Brandýse nad Labem kromě všeobecných chirurgických výkonů, operoval a dále pečoval o ženy s nádorovým onemocněním prsu. Od roku 1991 pracuje na Chirurgické klinice 2. lékařské fakulty UK a FN Motol v Praze, kde se mimo jiné i této problematice nadále intenzivně věnuje. V současné době rozvíjí problematiku chirurgické léčby nedostatečné funkce lymfatického systému (lymfedému), která je častou komplikací komplexní léčby nádorového onemocnění prsu.

Obsah

 • Poděkování
 • Předmluva
 • Úvod
 • Základní anatomické souvislosti
 • Nepropadejte panice – čtvero dobrých zpráv
 • Jak a proč se rozhodnout – základní rozhodovací procesy
 • Několik základních rad pro správné rozhodnutí
 • Jaké jsou chirurgické léčebné možnosti – z čeho vybírat?
  • Popis jednotlivých léčebných kroků
  • Typy chirurgických operací a jejich souvislost s onkologickou léčbou
  • Varianty chirurgických operací na prsu
  • Odstranění lymfatických uzlin z podpaží
  • Rekonstrukce celého prsu
 • Co znamená neoadjuvantní onkologická léčba?
 • Možné komplikace jednotlivých léčebných postupů – o čem se málo mluví
  • Radioterapie a její možné komplikace – je čeho se bát?
  • Protonová léčba neboli léčba protonem
  • Anestezie a její možné komplikace – je čeho se bát?
 • Priority – vytvořte si seznam
 • Jak, kdy a kde?
 • Prognóza: na co se ptát a na co se neptat
 • Psychologická podpora
 • Byla mi zjištěna mutace genu BRCA1, BRCA2 – a co dál?
 • Preventivní chirurgické výkony při výskytu BRCA mutace
  nebo při opakovaném výskytu nádorového
  onemocnění prsu v rodině
 • Závěr
 • Informace o některých ekonomických aspektech současné
  zdravotní politiky v České republice
 • Kniha přání a stížností
 • Základní lékařské termíny
 • Obsah 2. dílu
 • Místo pro Vaše poznámky a dotazy